Coast at Vila do Maio, Maio Island

Coastline at Vila do Maio, Maio Island

Fishing boat returning to Maio

Fishing boat returns to Maio Cape Verde

Beach at Stella Maris, Maio

Beach at Stella Maris, Maio

Chicken in Maio

A Maio chicken